01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

Banja luka regionalni sastanak

Banja luka regionalni sastanak Udruga je prisustvovala regionalnom sastanku UN Rezolucija 1325 „Žene, mir i sigurnost“ : globalno-regionalno-lokalno koji se održao od 08.do 10.prosinca 2015.godine u Banja Luci. Pozdravnu riječ uputila je predsjedavajuća...

ISKRICA ZA BOŽIĆ humanitarna akcija – zahvala

ISKRICA ZA BOŽIĆ humanitarna akcija – zahvala Velika hvala svima koji su se do sada javili i doprinijeli našoj humanitarnoj akciji za djecu iz doma u Nazorovoj u Zagrebu. VELIKO HVALA našoj članici RENATI BOŽIĆ iz Varaždina koja je u ogranku Varaždin odradila...

Humanitarna akcija „Iskrica za Božić“

Humanitarna akcija „Iskrica za Božić“ Dana 22.   prosinca 2015. godine u 10.00 sati naša Udruga organizira skromnu, ali velikim emocijama zagrnutu humanitarnu akciju darivanja djece u Dječjem domu u Nazorovoj 49 u Zagrebu. Naša članica iz Varaždina gospođa Renata...