01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

Radiona

UDRUGA MAJA MEA VITA Dana 08.kolovoza 2016. godine potpisala je ugovor o suradnji sa inovativnim umjetnicama Majom Cipek i Mirelom Noršić koje djeluju u Projektu „Radiona“. Ručno rađeni predmeti, uporabni i ukrasni prezentiati će se,  natjecati, izlagati i prodavati...

Savez udruženja “Balkanska regija”

Savez udruženja “Balkanska regija” O „BALKANSKOJ REGIJI“ U regiji je pokrenuta inicijativa suradnje institucionalnih mehanizama za gender pitanja i potpisana je Izjava o zajedničkoj suradnji gdje su se pridružile i nevladine organizacije iz regije jer je...