01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

O nama

UDRUGA MAJA MEA VITA

Skraćeni naziv : Mea Vita Udruga

OIB : 90938422512

Banka  : IBAN :HR3141240031126000615

Broj transakcijskog računa 4124003-1126000615

KentBank d.d. Zagreb

Sjedište: Zagreb, Ulica kneza Branimira 17

Datum osnivanja i registracije Mea Vita Udruge : 18.prosinac 2007.godine /03.prosinca 2015.

Upis je izvršen pod registarskim brojem 21005926 dana 15.veljače 2008. Godine kojim danom udruga pod nazivom Mea Vita stekla je svojstvo pravne osobe.

Udruga Mea Vita poduka pripojena Udruzi Maja Mea Vita člankom 39. Zakona o Udrugama.

„2. Osnovni sadržaj djelatnosti udruge pod nazivom Mea Vita je: organizacija i provođenje tematskih radionica, savjetovanja, seminara i tečajeva čiji je cilj promicanje osobnog razvoja pojedinca kao i pomoć pri rješavanju psihičkih, fizičkih, mentalnih i duhovnih problema: organiziranje poduka i radionica o ljekovitom bilju u cilju povratku prirodi i tradicionalnim vrijednostima, organiziranje radionica iz bontona, međuljudskih odnosa te upoznavanja drugih kultura; organiziranje radionica iz književnog stvaralaštva i poticanje istog, izdavanje skripti, knjiga, časopisa, CD-a i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge sukladno Zakonu; obavljanje ostalih djelatnosti iz članka 7. Statuta Udruge.“

(Klasa: UP/I-230-02/08-01/36, URBROJ: 251-07-02/2-08-2, 15.2.08.)

Republika Hrvatska Državni zavod za statistiku, Zagreb, Ilica 3, Klasa: 951-03/08-01/1, Urbroj: 555-0803-08-2 – razvrstavanje poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Djelatnosti ostalih članskih organizacija d.n. brojčana oznaka razreda: 9499 NKD 2002: 91330 MATIČNI BROJ SUBJEKTA 2341662

 

Predsjednica Udruge je Maja Panić

Tajnik Udruge je Branko Panić

Osoba za kontakt Mirna Panić 092 1616741

 

Likvidatorica Udruge i nositeljica Projekata humanitarnog karaktera je Verica Bionda iz Zagreba I. Metelka 5

Broj telefona : 091 55-85-328

 

Kontakt telefon: 01 888 5457 | mobitel 091 359 4296

Web: www.mea-vita.hr

Email: mirna.meavita@gmail.com | meamaja@gmail.com

Facebook: Udruga Mea Vita

I Facebook : Mi Vida Hippy Glamour

Osoba za kontakte: Mirna Panić

Adresa za slanje pošte: Mea Vita Ulica kneza Branimira 17, Zagreb 10000

 

Zahvalnice: