01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

Projekti i aktivnosti udruge Maja Mea Vita

Projekti i aktivnosti udruge Maja Mea Vita

  1. „POŠTANSKI SANDUČIĆ PROTIV NASILJA“
  2. „SVJESNA SPOLNOSTI – PROTIVNA NASILNOSTI“ borba protiv seksualnog nasilja
  3. „ZAGREB, Kaj i HEKLERAJ“ očuvanje tradicijske vještine i baštine kroz psihološku kreativnost
  4. „HOMAGE DORA MAAR“ umjetnost u korist žena
  5. „KLJUČNA RIJEČ KRETANJE“
  6. Stop nasilju, patrijarhatu, nacionalizmu, militarizmu i svim oblicima nasilja nad ženama – „Stop žrtvama puta Balkanska izbjeglička ruta“