01 888 5457 | 091 359 4296 meamaja@gmail.com

Savez udruženja “Balkanska regija”

O „BALKANSKOJ REGIJI“

U regiji je pokrenuta inicijativa suradnje institucionalnih mehanizama za gender pitanja i potpisana je Izjava o zajedničkoj suradnji gdje su se pridružile i nevladine organizacije iz regije jer je bila očita potreba za istim i za razmjenom dobrih praksi. Kako mehanizmi u regiji imaju nedostatne budžete na koji se nadovezuje manjak ljudskih resursa, posebice za regionalnu suradnju ovakva inicijativa za osnivanjem mreže nevladinih organizacija okupljenih u „Balkansku regiju“ stvara izvrsnu bazu koja zbog svoje fleksibilnosti i efektnosti je u mogućnosti djelovati kao neka vrsta sekretarijata Regionalnom koordinacijskom odboru institucionalnih mehanizama.

Cilj ovog velikog i važnog Projekta je pomoći institucionalnim mehanizmima sa izradom Regionalnog akcijskog plana za provedbu Rezolucije 1325, sa dobrom analizom svih akcijskih planova u regiji i sa komparativnom analizom sa isticanjem dobrih praksi iz pojedinih akcijskih planova.

Ujedno ovim se Projektom povećava povezanost institucija i nevladinog sektora koji se na ovaj način stavlja na ravnopravan nivou kako na pojedinačnoj državnoj politici tako i na regionalnoj.

 

Savez Udruženja „BALKANSKA REGIJA“ je neprofitna i nevladina organizacija koje djeluje u oblasti razvoja civilnog društva u regiji Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunjska, Slovenija i Turska).

 

Vrijednosti Saveza su :

 • Poštovanje univerzalnih ljudskih prava, prije svega prava svih građana – muškaraca i žena svih nacionalnosti, religije i kulture,
 • Nenasilje i uvažavanje rodne ravnopravnosti,
 • Razvoj pluralističke i participativne demokracije,
 • Društveno ekonomski razvoj i kulturni napredak,
 • Socijalna kohezija,
 • Briga za okolinu i održivi razvoj,
 • Socijalna pravda i jednakost.

 

Ciljevi Saveza su:

 • Povećanje uloge civilnog društva učešćem u stvaranju politika i donošenju odluka na nacionalnom, regionalnom, Eu i UN nivou,
 • Jačanje komunikacije, koordinacije i saradnje između aktera civilnog društva i institucionalnih mehanizama u Balkanskoj regiji,
 • Uspostavljanje regionalnog koordinacijskog tijela koje će biti nadležno za realizaciju, praćenje, izvještavanje, promociju i evaluaciju svih zajedničkih regionalnih aktivnosti,
 • Promocija civilnog dijaloga između aktera civilnog društva, državnih institucija , Europske Unije, i UN-a kako se utjecalo na javne politike,
 • Razvoj civilnog društva povećanjem znanja i vještina aktera civilnog društva kao osnova za poboljšanje kvaliteta njihovog rada,
 • Dostizanje rodne ravnopravnosti,
 • Promicanje interkulturalnog dijaloga i kulture podjelu resursa kao osnova za djelotvornu razmjenu i umrežavanje.

 

Aktivnosti :

Savez ostvaruje svoje ciljeve uglavnom zagovaranjem i provođenje aktivnosti.

 • Uspostavljanjem stavova i izjava o zajedničkim inicijativama, određivanjem interesnih oblasti zajednički za sve organizacije članice i podizanjem potrebnih mjera,
 • Koordinacijom i suradnjom s drugim organizacijama, mrežama i ostalim akterima na zajedničkim aktivnostima i projektima,
 • Koordinacijom suradnje između svojih članica i razvojem zajedničkih projekata i inicijative,
 • Razmjenom informacija i iskustava između svojih članova i lokalnih i državnih institucija, te EU-a i UN-a,
 • Koordinacijom i sprovođenjem istraživanja i prikupljanjem relevantnih informacija,
 • Koordinacijom izgradnje i jačanje kapaciteta,

 

Članice i članovi Saveza:

  1. NVO SPES, Zlatica bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
   Zastupnica Tamara Pešić
  2. NACIONALEN SOVET ZA RODOVA RAMNOPRAVNOST
   Zastupnica Savka Todorovska
   Vasil Gjorgov bb, p.fah 571, Skopje 1000 Makedonija
  3. UDRUŽENJE ZA UNAPRJEĐENJE I KULTURU ŽIVLJENJA „BONAVENTURA“
   Kolodvorska br.13 Sarajevo
   Zastupnica Jasminka Susmel
  4. UDRUGA ZA POMOĆ I EDUKACIJU ŽRTAVA MOBINGA
   Zastupnica Jadranka Apostolovski, Domobranska 4 Zagreb 10000
  5. Udruženje „AUREOLA“ Bulevar Arsenija Čarnojevića 103/1
   Zastupnik Darko Živković

Memorandum o suradnji (kliknuti za PDF)

Saveza-udruzenja-Balkanska-regija